Falcowanie jest procesem introligatorskim, który polega na złamywaniu i składaniu papieru. Odbywa się on na specjalnych maszynach, czyli falcerkach. Przebieg falcowania jest uzależniony od maksymalnej gramatury papieru, która może ulec obniżeniu, jeżeli surowiec posiada większą sztywność. Produkcja większości materiałów drukowanych jest nieodłącznie związana z falcowaniem.

Falcowanie w poligrafii

Falcowanie wykorzystuje się w poligrafii, ponieważ pozwala na uzyskanie optymalnych i równych zagięć. Zanim przygotowana zostanie gotowa publikacja, z maszyny drukarskiej otrzymywane są duże, płaskie płachty papieru. Muszą one zostać następnie porozcinane, a także pozginane w odpowiednich miejscach. Dotyczy to nie tylko książek, które po falcowaniu muszą być dodatkowo zszyte i sklejone, a często również otoczone dodatkową obwolutą. Falcuje się również arkusze składanych kartek pocztowych czy ulotek.

Łamy równoległe i krzyżowe

W procesie falcowania papieru powstaje krawędź, którą określana jest mianem złamu, falcu lub łamu. Wyróżnia się dwa główne ich rodzaje. Pierwszym z nich są łamy równoległe, które przebiegają jednokierunkowo. Natomiast drugi rodzaj to łamy krzyżowe, posiadające linię przebiegającą w wielu kierunkach. Łamy równoległe stosowane są zazwyczaj w produkcji materiałów reklamowych, np. folderów i ulotek. Z kolei łamy krzyżowe bardzo często wykorzystywane są w poligrafii, np. do produkcji grubych publikacji i książek.

Przebieg falcowania

Kierunek włókien falcowanego surowca ma bardzo duże znaczenie w procesie falcowania. W przypadku łamów równoległych, ich kierunek powinien być taki sam jak włókien papieru i przebiegać wzdłuż nich. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia nierówności, a także rozerwania papieru, dzięki czemu efekt końcowy falcowania jest bardziej estetyczny i regularny. W procesie falcowania bardzo ważny jest nie tylko prawidłowy wybór kierunku włókien dla surowca, ale również sposób wykrawania użytków z arkusza, który powinien być najbardziej optymalny dla założeń projektu poligraficznego, np. pod względem ostrości krawędzi.