Font (w tłumaczeniu oznacza to dosłownie – źródło) jest to krój pisma, który posiada jasno określone cechy. Zapisuje się go w postaci elektronicznej, w jednym pliku.

Na samym początku, kiedy jeszcze określone kroje pokazywały się w postaci obrazków pojedynczych znaków (glifów) o określonym rozmiarze, na jeden zestaw składały się typy wyłącznie jednego rozmiaru. Jednakże potem zaczęły się rozpowszechniać fonty wektorowe, które z samej swojej natury są skalowalne. Dlatego wówczas rozmiar stracił na ważności. W dzisiejszych czasach pojedynczy font jest najczęściej zestawem kroju (na przykład dobrze każdemu znany “Arial”) i odmiany (przykładowo “pogrubiony”). Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że “Arial pogrubiony” oraz “Arial kursywa” to dwa różne fonty jednego kroju.

>>>Najlepsze darmowe fonty z polskimi znakami>>>

DARMOWE FONTY - PISMO SZERYFOWE >>>

 

DARMOWE FONTY - PISMO ODRĘCZNE >>>

Czym się różni font od czcionki?

W chwili obecnej oba pojęcia stosuje się wymiennie. Jeśli chce być się jednak bardziej precyzyjnym, to trzeba zrezygnować z terminu czcionka na rzecz fontu.

Czcionka jest to metalowy bloczek prostopadłościanu, na którym znajduje się wypukła litera. Zbiór wszelkich czcionek, czyli liter, ale także całego materiału zecerskiego, w skład którego wchodzą również spacje. Dawniej taką czcionkę odlewało się z metalowych matryc (między innymi z miedzianych), na których uzyskiwało się wgłębną formą służącą do odlania główki czcionki.

Natomiast font jest po prostu dobrze wszystkim znaną, cyfrową postacią pisma. Dlatego też każdy użytkownik komputera korzysta właśnie z cyfrowej postaci pisma, a nie z metalowych bloczków. Musimy pamiętać, że jeśli chcemy korzystać z takiego fontu, musimy poznać jego licencję! Darmowe fonty na przykład mogą być stosowane często tylko dla niekomercyjnych zastosowań.

Co to jest font szeryfowy i bezszeryfowy?

Szeryfowy to znaczy po prostu zdobiony. Szeryfy są ornamentami, które mają za zadanie uatrakcyjnić pismo. Ten rodzaj zwykle używa się w publikacjach drukowanych, zaproszeniach, książkach, katalogach itp.

Litery, które nie mają szeryfów nazywa się bezszeryfowymi. Jest to pismo, które ma krój pozbawiony wszelkich ozdobników. Wykorzystuje się je w miejscach, w których potrzebna jest dobra i jednolita czytelność tekstu.