Drukowanie numerów startowych nie polega tylko i wyłącznie na ograniczeniu się do konkretnego numeru. Tutaj dużą rolę odgrywają również dodatki, będące nie tyle formą dekoracji planszy, lecz raczej przedstawieniem w ciekawym świetle logo firmy, lub brandu.

Tendencję tą doskonale widać na przykładzie pracowniczych imprez sportowych, w ramach których wykorzystuje się specjalne, dedykowane plansze, przedstawiające głównego sponsora imprezy.

Jak zaprojektować logo?

Druk numerów startowych ma swój początek w projekcie. Z reguły, składa się on z trzech podstawowych części.

1. Centrum – czyli numeru każdego zawodnika. Przedstawione tutaj informacje ograniczają się jedynie do cyfry (bądź liczby) reprezentującej daną osobę. W niektórych przypadkach, dodaje się tu nazwisko i imię pracownika.

2. W górnej części projektu, powinno znaleźć się logo organizatora imprezy. W żadnym wypadku nie powinno ono stanowić tła dla liczby. Umiejscowienie w górze sprawia, że wzrok obserwatora kieruje się od razu na umieszczoną tam grafikę, podkreślając prestiż i markę organizatora imprezy.

3. W dolnej części projektu, powinny zostać umieszczone wszystkie dane na temat osób i podmiotów, będących współorganizatorami imprezy. Tożsame dla nich logotypy, powinny być relatywnie mniejsze, aczkolwiek na tyle widoczne, by obserwator łatwo mógł rozróżnić, kto współfinansuje daną imprezę.

Oczywiście powyższy układ ma charakter wyłącznie poglądowy. W wielu sytuacjach to inwestor (sponsor) decyduje o tym, jak widoczne ma być logo jego, bądź przedsiębiorstwa, jakie on sobą reprezentuje.

Na czym osadzić numer startowy?

Kolejnym etapem zrealizowania zamówienia na numer startowy, jest osadzenie go na odpowiedniej płaszczyźnie.

1. Wodoodporność – w tym celu przygotowany wcześniej wzór nakłada się na odpowiednie tworzywo, które najczęściej jest papierem syntetycznym. Sztuczna natura papieru oznacza, że nie będzie on ulegał rozkładowi, na wskutek oddziaływania wilgoci. Jego zaletą jest również odporność na rwanie i to nawet wtedy, gdy nasiąka on dużą ilością wody.

2. Wymiary – większość profesjonalnych firm drukujących stara się ujednolicić pod względem wymiarów oferowane przez siebie nadruki. Standardowo, jest to format A5 – 148 x 210 mm. Na podstawie tego wymiaru, podmioty te najczęściej dokonują wyceny swoich ofert.

Usługi dodatkowe

W ramach oferowanych przez siebie usług, firmy drukujące numery startowe, mogą udostępnić swoim Klientom szereg rozwiązań dodatkowych, uatrakcyjniających efekt finalny w postaci numeru startowego.

1. Nawiercanie otworów – w niektórych firmach wiercenie jest standardem (maksymalnie do 4 otworów). W innych, za usługę tą trzeba zapłacić. Niemniej, są one niezbędne do umiejscowienia danego numeru w określonym miejscu, czyli na koszulce danego zawodnika.

2. Zaokrąglanie rogów – standardowe plansze z numerami startowymi, posiadają ostre krawędzie (rogi), które mogą być bardzo uciążliwe dla zawodników. Dlatego wielu usługodawców (na specjalne życzenie) oferuje swoim Klientom dodatkowe usługi, w postaci ich zaokrąglenia. Dzięki temu, są one wygodniejsze i nie wpływają na wyniki zawodów sportowych.

3. Realizacja kart kontrolnych – to dodatkowa usługa, która sprawdzi się zwłaszcza w przypadku organizacji np. biegów na orientację. Niektóre firmy, chcąc zoptymalizować swoją ofertę, decydują się na stworzenie kart, które będą dokumentować “zaliczenie” konkretnego punktu na mapie.

Podsumowując, druk numerów startowych nie ogranicza się wyłącznie do nadrukowania określonej liczby, lecz coraz częściej staje się prawdziwym dziełem sztuki, w którym ogromne znaczenie mają wykorzystane materiały i usługi dodatkowe.