Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to cały katalog uciążliwych czynności związanych z jej założeniem oraz jeszcze większa liczba comiesięcznych formalności rozliczeniowych. W powodzi nielubianych obowiązków nieco gubią się bardziej prozaiczne, lecz tak naprawdę również istotne, sprawy. Jedną z nich jest kwestia wyrobienia firmowej pieczęci.

Czy firma musi mieć pieczątkę?

 

W tekstach poradnikowych dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej nieraz można spotkać się ze stwierdzeniem, że wyrobienie pieczątki dla firmy to jeden z obowiązków, jakie należy spełnić już na samym początku funkcjonowania. Rzut oka na obowiązujące przepisy dowodzi jednak czegoś całkowicie przeciwstawnego.

Żaden obowiązujący w Polsce akt prawny nie nakłada bowiem na przedsiębiorców obowiązku posiadania własnej pieczątki. Można jedynie wysnuć wniosek, że jest to wysoce pożądane, bowiem wprowadzane rozporządzeniami formularze, np. dotyczące formularzy podatkowych, zawierają miejsce na odbicie firmowej pieczęcie, co może pośrednio sugerować taki obowiązek.

Oczywiście przepisy przepisami, ale praktyka pokazuje coś zgoła innego. Zdecydowana większość urzędów przyjmując jakiekolwiek dokumenty od podmiotu gospodarczego wymaga posługiwania się pieczątką. Nie do końca ma do tego podstawy prawne, jednakże wykazując się instynktem samozachowawczym – bo w końcu od nastawienia urzędników może zależeć powodzenie firmowych spraw – nie warto za wszelką cenę dowodzić, iż urząd nie ma racji.

Za wyrobieniem pieczątki dla firmy przemawia także zwykła wygoda. Jej brak skutkuje bowiem koniecznością wypisywania danych firmy ręcznie na każdym formularzu i oświadczeniu, jaki mamy zamiar składać. A przecież koszt jej wytworzenia jest niewielki i ponoszony jednorazowo.

 

Co na pieczęci być powinno?

 

I tu dochodzimy do kolejnego tematu, a mianowicie do wyliczenia informacji, jakie na firmowym stemplu znaleźć się powinny. Pierwszą jest oczywiście nazwa firmy. Koniecznie w towarzystwie firmowego logotypu, oczywiście o ile firma go posiada. Ewentualnie może być sam logotyp, jeśli jest w nim zawarta nazwa firmy.

Kolejne będą dokładne dane adresowe siedziby firmy. Do tego przydadzą się na pewno dane rejestrowe, czyli numer statystyczny REGON oraz NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, niezbędny do wystawiania faktur na firmę. Dobrym pomysłem będzie także podanie numeru kontaktowego do firmy, a także adresu e-mail oraz adresu firmowej strony internetowej. Sporo, prawda? Tylko jak to zmieścić na jednej pieczęci?

 

Dobry wygląd pieczęci

 

Pieczątki w dzisiejszych czasach można wyrobić praktycznie w każdym sklepie z materiałami biurowymi. Dostępność tego typu usług jest więc bardzo szeroka, jednakże zaprojektowaniu dobrze wyglądającej pieczęci nie każdy będzie w stanie sprostać. Dlatego też warto udać się do firmy, której głównym przedmiotem działalności jest właśnie wyrób pieczątek.

Argumentów za tym jest aż nadto. Warto wymienić najważniejsze z nich. Po pierwsze firma taka z całą pewnością zatrudnia profesjonalnego grafika, który będzie w stanie z natłok informacji wizualnych rozmieścić na gumce pieczęci w taki sposób, aby był czytelny, ale jednocześnie zawierał w sobie pewien zakres graficznej estetyki i przyjemnego dla oka wyglądu.

Po drugie asortyment takiej firmy będzie bardzo szeroki, stąd też każdy będzie mógł dobrać rodzaj, kolor i styl pieczątki dobrany do własnych oczekiwań. Po trzecie wreszcie wybór profesjonalnej firmy daje pewność, że jakość pieczątki będzie bardzo duża, dzięki czemu będzie ona służyła przez długi czas.