Krój czcionki użytej na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych ma niezwykłe znaczenie dla sposobu, w jaki ludzkie oko przetwarza przekazane za jego pomocą informacje. Chodzi tutaj przede wszystkim o czas – kluczowy element każdej promocji, które zawsze brakuje i trzeba go oszczędzać w każdy możliwy sposób.

Co to jest pismo szeryfowe?

 

Wśród krojów czcionek wyróżnia się podstawowy podział na: szeryfowe i bezszeryfowe. Jest to zasadnicza różnica, która wypływa na używanie tych stylów w rożnych nośnikach przekazu. Pismo bezszeryfowe to takie, które nie posiada żadnych ozdobnych elementów, jedynie proste linie. Dla przykładu literka „A” w swoim klasycznym wydaniu, jaki często spotyka się w książka posiada charakterystyczne ozdobniki u dołu obu nóżek, jakby rozpływała się pod powierzchni – to właśnie element pisma szeryfowego. Gdyby nóżki te były proste, jak w przypadku literki „A” spotykanej na stronach internetowych, wtedy brakowałoby tych ozdobników.

 

Ekran komputera a broszura u bankiera

 

Ten podział ma kluczowe znaczenie przy doborze krojów stosowanym w materiałach promocyjnych. W Internecie, gdzie liczy się szybkość i płynność przekazu, znacznie rzadziej jego elegancki i gustowny styl, który przeszkadza w czytaniu, stosuje się pismo bezszeryfowe. W ten sposób ludzkie oko znacznie sprawniej przesuwa się po kształtach, rejestrując je i przetwarzając. Stąd wiele stron projektowanych jest z użyciem kroju typu Tahoma, Arial czy Verdana.

W przypadku materiałów reklamowych typu offline, gdzie konsument ma czas i możliwość przeglądania informacji, krój czcionki ma większe znaczenie. Tutaj koniecznie trzeba zastosować odpowiednie wrażenia estetyczne, a najlepszym ku temu sposobem jest stosowanie pisma szeryfowego. Jest ono pozostałością po danych formach drukarskich, które to naśladowały pismo ręczne. Dzisiaj stanowi ono element elegancki i zarezerwowany dla materiałów drukowanych, jak ulotki, wizytówki czy książki i broszury. Wybiera się wtedy takie kroje jak: Times New Romana, Georgia czy Courier New dla sekcji, w których wykorzystuje się kody, cytaty, definicje czy po prostu wyróżnia jakieś istotne słowa (dawny sposób, obecnie coraz rzadziej stosowany).